• Twitter
  • Instagram

Contacten.

Het bestuur van de SNK behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen. De contactgegevens van de Voorzitter en Secretaris treft u hiernaast. Alsmede de gegevens van Competitieleider KNSB Willem Hut.

->
Voorzitter SNK
David Pos
Secretaris SNK
Piet Wieringa
Competitieleider Marathon KNSB
Willem Hut

bereikbaar via KNSB